beton
Odbyło się XLIII Sympozjum Szkoleniowe Producentów Brukowej Kostki Drogowej
6 grudnia 2018

Dni Betonu październik 2018

dni-betonu

Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej aktywnie
uczestniczyło w konferencji Dni Betonu, która od 8 do 10 października
2018 roku odbywała się w Wiśle.

Prezes Stowarzyszenia Piotr Nowicki brał
udział w pracach Rady Programowej oraz podczas obrad przedstawił
prezentację „Rynek wyrobów wibroprasowanych w Polsce”. Oszacował w niej
wielkość produkcji wyrobów wibroprasowanych w Polsce w 2018 roku na
około 80 mln m2. – U wielu producentów kostki brukowej były w tym roku
pustki magazynowe, co potwierdza, że koniunktura jest bardzo dobra.
Mieliśmy ogromne zapotrzebowanie na krawężniki, kostkę na chodniki i
place. Mamy także problemy m.in. z wykwalifikowanymi kadrami zarówno do
produkcji jak i do wbudowania kostki brukowej. Wiosną w producentów
kostki uderzyły problemy z dostępnością kruszyw. Trzeba było
dostosowywać receptury do kruszyw dostępnych na rynku. Od wielu lat
dotyka nas problem związany z dostępnością i stabilnością popiołów. To
duże wyzwanie dla producentów kostki – mówił Piotr Nowicki. Według niego
branża zużywa około 15% cementu produkowanego w Polsce. – Jesteśmy
jednym z liderów produkcji wyrobów wibroprasowanych w Europie – dodał
prezes Nowicki.

http://polskicement.pl/aktualnosci/DNI_BETONU_2018_1060_uczestnikow_w_Wisle_i_drugie_tyle_w_Internecie-405