konkurs
Konkurs – Super Kostka
19 lutego 2018
home_ngo_people5
XLIII SYMPOZJUM SZKOLENIOWE
14 listopada 2018

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

walne-zebranie

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

W dniu 27 czerwca w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej. Podczas obrad przyjęto dokumenty za ostatni rok działalności. Zebrani członkowie Stowarzyszenia omówili problemy branży i przedstawili oczekiwania oraz propozycje działań dla Zarządu w najbliższym czasie.

W związku ze zmianą na funkcji Prezesa Zarządu (Pan Marek Cichocki złożył rezygnację z przyczyn osobistych) nowy Prezes Pan Piotr Nowicki podziękował dotychczasowemu Prezesowi za długoletnią pracę w Zarządzie i cenny wkład w jego rozwój.

Ustępujący Prezes podziękował członkom za lata współpracy oraz wspierania działań i celów Stowarzyszenia. Jednocześnie, pozostając nadal Członkiem Stowarzyszenia, zadeklarował dalszą pracę na jego rzecz, życząc nowemu Prezesowi sukcesów w działalności.