dsc_4377-1
XLII SYMPOZJUM SZKOLENIOWE
5 listopada 2017
konkurs
Konkurs – Super Kostka
19 lutego 2018

Odbyło się XLII Sympozjum pod hasłem Reklamacje – któż ich nie ma?

DSC_0013

W dniach 04-06 grudnia 2017 roku w Copernicus Hotel Toruń odbyło się XLII Sympozjum Szkoleniowe Producentów Brukowej Kostki Drogowej pod hasłem „Reklamacje- któż ich nie ma?
Cieszące się dużym zainteresowaniem producentów wykłady przedstawili:
Michał Oleksik z firmy Atlas – „Techniczne aspekty stosowania pigmentów płynnych”

Tomasz Męczkowski z firmy MJ Jedwabne – „Wnioski po kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego”

Piotr Nowicki z firmy Schomburg Polska – „Norma PN-EN 1338 jako dokument odniesienia przy reklamacjach”

Grzegorz Babło z firmy Remei Polska – „Uszkodzenia eksploatacyjne – wydłużone gwarancje”

Ireneusz Życki z firmy Omnicon – „Kontrola jakości świeżych prefabrykatów betonowych”

Paweł Kopyt z firmy Polblat – „Analiza porównawcza blatów produkcyjnych”

Jarosław Rokita z firmy Lafarge Holcim – „Wykorzystanie różnych rodzajów kruszyw w produkcji kostki brukowej”

Artur Paszkowski z Grupy Ożarów – „Stosowanie różnych rodzajów cementu –wpływ na parametry kostki brukowej”

Uczestnicy Sympozjum wzięli udział w dwóch panelach dyskusyjnych: „Reklamacja- przyjąć czy odrzucić?” oraz „Sposoby rozwiązywania reklamacji kostki brukowej”, podczas których,
w ożywionej dyskusji, mogli wymienić się uwagami, doświadczeniami i zdobyć nowa wiedzę, związaną z procesem reklamacyjnym przy produkcji swoich wyrobów.
Przedstawiciele Federacji przedsiębiorcy.pl, z którą współpracuje SPBKD oraz Firmy ENGIE przedstawili informację o uruchomionym w Federacji nowym dziale, który będzie bezpłatnie wspierał MSP poprzez wdrażanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie energetyki.
Prezes Zarządu poinformował o planowanym na styczeń przyszłego roku szkoleniu operatorów wibroprasy, wśród uczestników wylosowano jeden bezpłatny w nim udział.
Firmy współpracujące z branżą przedstawiły ciekawą ofertę, prezentując swoje produkty na stoiskach wystawienniczych.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom Sympozjum za aktywny w nim udział, mając nadzieję, że spełniło ono Państwa oczekiwania.